Patrap

Mamayuhayuning Jagad, rineksan bapa Angkasa ibu Pertiwi, uga sakabehing sedulur ku kang mbarep, bebarengan lan kang wuragil, sadayaning Guru Agung ugi sakabehing Padhanyangan sesarengan Hanyenyuwun marang purbaning Rat, Hong Wilahiyang Bawono Langgengrepsirep dayaning kamurkan, sirepo marang kwasaing Dzat

“Suro Sudiro Jayaning kang Rat, siuh brasto ulah cekaping Darmastuti”

hayu… Hayu… Rahayu Sagung Dumadi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s