Tag Archives: Pendekatan Feminis terhadap Wacana

Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Masyarakat Jawa Kuna (Abad 8 – 15 Masehi): Ringkasan Disertasi

This gallery contains 23 photos.

1. Bidang Ilmu dan Pokok Bahasan 1.1 Bidang Ilmu: Sejarah Kebudayaan Bidang ilmu dari kajian ini adalah sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan Indonesia meliputi masa prasejarah dan masa sejarah. Masa sejarah dibagi lagi atas sejarah kuna dan sejarah modern. Sejarah kuna … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments